Naujienos


07-06-2018

Marijampolės LEZ džiaugiasi pasiekimais

Po rimtų paieškų Šiaurės Europos langų ir durų gamybos lyderė “DOVISTA” plėtrai pasirinko Marijampolės LEZ.

2017 m. gegužę Šiaurės Europos langų ir durų gamybos lyderė “DOVISTA” pradėjo esminius įsikūrimo procesus Marijampolės LEZ. Kaip teigia ARVI partnerystės Marijampolės LEZ valdymo bendrovės “Baltic FEZ” direktorius ir Lietuvos LEZ asociacijos prezidentas Simonas Petrulis, “yra ypač svarbu investuotojams pasiūlyti ne tik geras sąlygas, bet ir laikytis susitarimų”. Marijampolės LEZ tikslas – tapti regiono lyderiu, todėl dedamos maksimalios pastangos siekiant įgyvendinti įsipareigojimus esamiems investuotojams bei pritraukti naujus. 

Marijampolėje investuotojo “Dovista” gamybinių pastatų statyba ir įrengimas vyksta pagal planą. Šiuo metu yra pastatyta apie 25 000 kv. m. patalpų. Planuojama, jog iki 2026 metų investicijos Marijampolėje gali siekti iki 100 milijonų eurų. Iki 2018 metų pabaigos bus įdarbinta beveik 150 specialistų. Džiugu, kad Lietuva investuotojų tarpe vertinama kaip kvalifikuotų specialistų valstybė. Kita vertus, Marijampolės ir aplinkinių miestų gyventojams, pageidaujantiems čia dirbti, teks papildomai įgyti naujų kompetencijų – ištobulinti profesinius įgūdžius, išmokti naujų užsienio kalbų. Marijampolės LEZ populiarus terminas yra 3M, – tai medis, metalas ir maistas. Kadangi pramonėje vis plačiau naudojamas dirbtinis intelektas, sparčiai tobulėja programinė įranga, vis daugiau gamybos sričių automatizuojamos, 3M tampa 4M (4M – tai yra mokslas). Šiais metais kartu su Marijampolės savivaldybe, pirmaujančiomis kompanijomis bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais buvo imtasi plėtoti 4M klasterį, kurio tikslas – vystyti profesinio rengimo idėją. Naujoms ir pažangioms įmonėms reikalingi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kurie Marijampolės išskirtinumus paverstų neabejotinais privalumais. 

Kuo investuotojams galėtų būti patraukli Marijampolės LEZ? 

Marijampolės laisvosios ekonominės zonos (Baltic FEZ) stiprybės:

Marijampolės LEZ specializuojasi maisto pramonės, žemės ūkio bei inžinerinės pramonės sektoriuose. Išmanydami gamybinio verslo specifiką, turėdami ilgametę patirtį kuriant paslaugas, produktus bei realizuojant juos vietinėje ir eksporto rinkose, suteikia galimybes investuotojams ypač efektyviai vystyti veiklą šiose srityse.

Baltic FEZ:

Susisiekimo infrastruktūra:

– prie tarptautinės svarbos geležinkelio RailBaltika;

– prie tarptautinės svarbos magistralės ViaBaltika.

Vieta. Pietinėje Marijampolės dalyje. 

Teritorija. Sekančiame plėtros etape sparčiai įrenginėjama 10 hektarų teritorija, skirti vidutinio ir mažesnio masto investuotojams nei skandinaviškieji banginiai, kurių veiklai bus reikalinga visa būtinoji pradinė komunalinė infrastruktūra.

Infrastruktūra. Planuojama įrengti visiškai naują laisvosios ekonominės zonos infrastruktūrą, – iki 2019 m. pradžios bus įvesta elektra, vandentiekis, sukurta nuotekų ir lietaus infrastruktūra, išasfaltuoti privažiavimo keliai, įrengtas mode
us apšvietimas. Į kiekvieną sklypą iki įmonės veiklos pradžios atvestas vandentiekis, sukurta nuotekų ir lietaus infrastruktūra, nutiesti privažiavimo keliai, įrengtas apšvietimas.

Darbo rinka. 70 km spinduliu regione studijuoja apie 51 tūkstantį studentų iš kurių net apie 19 % studijuoja inžinerines, technines specialybes. 

Tikslinė rinka. Ieškant investuotojų orientuojamasi į tradicinės, bet mode
ios medienos, metalo ir maisto gamybos bei su šiomis sritimis susijusios pramonės atstovus.

Mokestinė aplinka. Laisvoji ekonominė zona, tai teritorija, kurioje veikiančių kompanijų veikla reglamentuojama specialiosiomis mokestinėmis lengvatomis pagal LRS priimtą laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą. Įmonės, LEZ teritorijoje pasiekusios daugiau kaip 1 mln. eurų investicijų:

– pirmuosius dešimt metų nemoka pelno mokesčio;

– kitus šešis metus moka tik 50 % Lietuvos įmonių pelno mokesčio (7,5 %);

– veikdamos LEZ spec. Zonoje įgyja PVM mokestinių lengvatų;

– LEZ zonos įmonės nemoka nekilnojamojo turto mokesčio;

– užsienio investuotojų laisvojoje ekonominėje zonoje gauti dividendai neapmokestinami;

– valiutos keitimas neribojamas.

Apibendrinant išskiriami ir kiti Marijampolės LEZ tikslai – išvystyti sekančią LEZ 10 ha teritoriją. Šios LEZ tikslinė grupė – Vokietijos, Skandinavijos investuotojai. Marijampolės regiono prioritetinės specializacijos kryptys: 4.0 М (Mokslas-Mediena-Metalas-Maistas). Socialinė-ekonominė iniciatyva – vystyti regiono specializacijos programą „4.0M“, siekiant gerinti verslo aplinką ir investicinį patrauklumą Marijampolės regione, užtikrinant kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimą iš kitų regionų ir pasiūlą čia besikuriantiems naujiems verslams. 

Atgal į naujienas