Lietuvos laisvosiose ekonominėse zonose

~9000
SUKURTA DARBO
VIETŲ
1436 ha
BENDRAS LEZ
PLOTAS
1,63 mlrd. €
INVESTUOTA
Į LEZ
~1,80 mlrd. €
LEZ ĮMONĖS
EKSPORTUOJA

2020 M. TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS (TUI) SUDARĖ 4,1% DAUGIAU NEI 2019M. LEZ KVIEČIAMOS INVESTUOTI LIETUVOS IR UŽSIENIO KOMPANIJOS

98
VEIKIA
INVESTUOTOJŲ
ĮMONIŲ
61 mln. €
SUMOKAMA MOKESČIŲ
NUO DARBO UŽMOKESČIO
PER METUS
6912
2020 M. 12 MĖN.
1 GYVENTOJUI
VIDUTINIŠKAI TEKO TUI

MOKESTINĖS LENGVATOS

MOKESČIAI

Pelno mokestis

Nekilnojamojo turto mokestis

Dividendų mokestis

MOKESČIAI LEZ

Pirmus 10 metų 0 %, ateinančius 6 metus 7,5 %

0 %

0 %

ĮPRASTAS TARIFAS

15 %

0,3 – 3 %

Užsienio kompanijoms 0 %, Lietuvos kompanijoms 15 %

MOKESTINĖS LENGVATOS

 • MOKESČIAI
 • Pelno mokestis
 • Nekilnojamojo turto mokestis
 • Dividendų mokestis
 • MOKESČIAI LEZ
 • Pirmus 10 metų – 0 %
  Ateinančius 6 metus – 7,5 %
 • 0 %
 • 0 %
 • ĮPRASTAS TARIFAS
 • 15 %
 • 0,3 – 3 %
 • Užsienio kompanijoms 0 %
  Lietuvos kompanijoms 15 %

„ŽALIOJO KORIDORIAUS“ LENGVATOS

STAMBUS INVESTICINIS PROJEKTAS
20 METŲ TAIKOMAS 0 % PELNO MOKESČIO TARIFAS
 INVESTUOJANT 20 MLN. EURŲ
SUKURTA NE MAŽIAU 150 NAUJŲ DARBO VIETŲ
ĮDARBINANT DARBUOTOJUS NE TRUMPIAU NEI 5 METAMS

Išskirtinės sąlygos stambiems Lietuvos ir užsienio investuotojams

2020 m. birželio mėnesį LR Seimas priėmė svarbias Investicijų įstatymo pataisas, kurių dėka Lietuva tapo patrauklesne valstybe Lietuvos ir užsienio investuotojams bei padidino konkurencingumą regione.

 • Galima greičiau gauti gamyklų/fabrikų statybos leidimus.
 • Numatyta pagreitinta tvarka stambiems investuotojams suteikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ar derinimo paslaugas.
 • Savivaldybės turi teisę keisti teritorijų planavimo dokumentus, numatant plotą stambiems investuotojams iš anksto.
 • Užsienio piliečiai greičiau gauna leidimus gyventi ir dirbti Lietuvoje.
 • Valstybės institucijos paslaugas projektams LEZ veikiančioms įmonėms turi suteikti prioriteto tvarka per 3 dienas.
 • Vienas svarbiausių pakeitimų – stambūs investuotojai 20 metų turi teisę nemokėti pelno mokesčio, jei bet kuriame Lietuvos regione investuos 20 mln. Eur ir sukurs 150 darbo vietų. Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų, gamybos investicijos stambiais projektais būtų pripažinti jei bent per 5 metus įgyvendintų aukščiau paminėtas sąlygas.
 • Išskirtinės verslo sąlygos stambiems investuotojams bus taikomos tada, kai dėl jų bus susitarta Investicijų sutartyje.

STATYBOS LEIDIMO IŠDAVIMO TERMINAI

Lietuva 74 dienos
Lenkija 137 dienos
Bulgarija 260 dienos

ĮSTATYMAI

Šis įstatymas nustato laisvųjų ekonominių zonų steigimo, funkcionavimo ir likvidavimo Lietuvos Respublikoje tvarką bei sąlygas, taip pat laisvojoje ekonominėje zonoje veikiančių ūkio subjektų teisinį statusą. Įstatymo tikslas – sudaryti laisvojoje ekonominėje zonoje palankias mokesčių, muitų, valiutines ir finansines, teisines ir kitas lengvatines ūkinės-komercinės veiklos sąlygas užsienio ir šalies ūkio subjektams steigti zonose tarptautinės prekybos, gamybos ir eksporto, finansų, mokslinę- techninę pažangą kuriančias ir diegiančias įmones bei organizacijas, skatinti užsienio investicijas, steigti naujas darbo vietas.

© LAFEZ visos teisės saugomos 2021