Kauno LEZ kuriasi modulinių biodujų jėgainių gamintojai „Biokona“

Devintus metus rinkoje veikiantys biodujų jėgainių statytojai ir su jomis susijusių technologijų tiekėjai „Biokona“, siekdami plėsti savo veiklą, vykdo gamybinių patalpų su biurais statybas Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijoje. Bendras gamybinių ir administracinių patalpų plotas sudarys apie 1 500 kv. m. Numatyta investicija siekia 1,6 milijonus eurų, o naujoje gamybinėje bazėje bus vykdoma modulinės įrangos gamyba bei metalo apdirbimo darbai.

Technologijas adaptavo pagal vietinius poreikius

Nuo pat veiklos pradžios pagrindine įmonės „Biokona“ kryptimi tapo biodujų jėgainių statyba ir su jomis susijusių technologijų tiekimas. Iš pradžių rėmęsis užsienio šalių partnerių – Vokietijos, Olandijos – patirtimi, verslas netruko pajusti specifinius Lietuvos užsakovų technologinius poreikius, kuriems patenkinti reikėjo naujų, pačių sukurtų sprendimų: didžioji dalis Vakarų Europos šalyse kuriamų technologijų tuomet buvo pritaikytos kukurūzų siloso žaliavos apdorojimui, tuo tarpu Lietuvoje tokios žaliavos panaudojimas, pasak „Biokonos“ ekspertų, biodujų jėgainėse buvo ir yra nuostolingas.

Tad pirmiausia buvo atsižvelgta į Lietuvos žemės ūkio ir gamybos sektoriuose susidarančių žaliavų pobūdį ir pagal jas pradėti adaptuoti rinkoje veikiantys technologiniai sprendiniai, kartu juos tobulinant ir net kuriant visiškai naujas technologijas – tam labai pasitarnavo jau veikiančių įrenginių aptarnavimo specifikos bei eksploatacinių ypatumų analizė.

 „Mes projektuojame ir gaminame modulinius įrenginius, tokius kaip biometano gamybos moduliai, siurblinės, katilinės, kolektorinės, kogeneracinės jėgainės, garo generatoriai, vandens paruošimo moduliai. Visa ši įranga ir valdymo sistemos yra moduliniai, t. y. pilnai išbaigti sprendiniai, kurie prieš iškeliaudami pas klientą, yra mechaniškai ir funkciškai ištestuojami. Tai mums leidžia optimizuoti gamybos procesus ir darbo sąnaudas  bei užtikrina sklandų ir greitą tokios įrangos montavimą objekte,“ – pasakoja „Biokonos“ komercijos direktorius Gerardas Žukauskas.

Pasaulinė krizė pareikalavo susitelkimo – ir atvėrė naujų galimybių

Lietuvių sukurta ir gaminama biodujų įranga pasirodė esanti paklausi ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje: šiuo metu „Biokona“ savo produkciją parduoda Ispanijoje, Slovakijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Įmonės klientai – kompanijos, investuojančios į atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą energijos gamybai. Tarp svarbių partnerių – tokie vardai kaip „Modus grupė“, AUGA, „Continental“ ar „Kurana“.

Įdomu tai, kad pastarųjų metų pasaulinės rinkos sukrėtimai ir pokyčiai, iš pradžių sukėlę „Biokonos“ verslui svarbiuose sektoriuose bei tiekimo grandinėse nemažai iššūkių, netrukus atvėrė ir naujų galimybių, kuriomis kompanija pasinaudojo ne tik plėsdama gamybą, bet ir optimizuodama naujai statomos gamyklos pajėgumus – techninio projekto rengimo metu buvo nuspręsta padidinti tiek gamybinius, tiek administracinius plotus.

Kaip sako įmonės komercijos direktorius Gerardas Žukauskas, trumpuoju periodu infliacija, medžiagų ir įrangos brangimas, tiekimo terminų prailgėjimas išties kėlė didžiulius iššūkius vykdomiems įmonės projektams, tačiau esminiu prioritetu išliko įsipareigojimų užsakovams laikymasis:  „Užsakovų padedami, išsprendėme kilusius iššūkius ir savo įsipareigojimus įvykdėme. Žinoma, tai pareikalavo didesnių išlaidų, susitelkimo komandoje ir didžiulių pastangų. Vis dėlto ilguoju periodu ši krizė atnešė daugiau tikrumo: visa Europa suprato, kad negalime būti priklausomi nuo importuojamo kuro iš priešiškų valstybių, tad reikia plėsti žaliąjį kursą ir patiems apsirūpinti žaliąja energija. Būtent tai ir padedame daryti statydami biodujų jėgaines ir gamindami biometano, elektros gamybos įrangą, skirtą gaminti atsinaujinančiai energijai iš vietinių – atsinaujinančių ir atliekinių, šaltinių“.

Patys kuria unikalius sprendimus, pritaikytus prie ES strategijos

„Biokonos“ veikla neapsiriboja vien biodujų jėgainėms skirta moduline įranga –  kuriami bei gaminami ir kitiems agro bei energetiniams ūkiams skirti sprendimai: modulinės automatizuotos dujinės ar skysto kuro katilinės, vandens šildymo ar garo katilinės, dujų kompresorinės, vandens pakėlimo stotys, moduliniai šaldymo įrenginiai ar modulinės juostinės džiovyklos.

„Mes savo gaminamą produkciją stengiamės pritaikyti prie ES strategijos, kuri remiasi ekologija ir žiedinės ekonomikos principais pramonėje bei žemės ūkyje, todėl dalyvaujame ne tik gamybos, bet ir technologijų vystymo procesuose,“ – pasakoja komercijos direktorius Gerardas Žukauskas.

Diegiant naujoves, bendradarbiaujama su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir institutais, taip pat su technologijų kūrimo lyderiais Europos partneriais. Pavyzdžiui, kartu su Lietuvos energetikos institutu buvo atliekami eksperimentiniai biodujų valymo technologijų bandymai; gaminama šalutinių gyvūninės kilmės produktų ir kitų maisto pramonės atliekų sterilizavimo įranga; pagaminta specifinė 4 MW galios džiovykla, kuri kaip kurą naudoja biodujas arba biometaną. 

Naujai gamybinei bazei – daugiau kaip pusantro milijono eurų

Baigus naujosios gamyklos įrengimą, visa ši veikla persikels iš senųjų „Biokonos“ patalpų į suplanuotą naująją gamybinę bazę ir biurus Kauno LEZ teritorijoje: kompleksą sudarys administracinės 600 kv. m ir gamybinės 900 kv. m patalpos.

Plėtros poreikį padiktavo tiek augančios gamybos apimtys, tiek strateginiai įmonės planai plėstis į užsienio rinkas ir būti savo technologijų lyderiais – o tam būtinos modernios gamybinės patalpos ir kokybiškos darbo sąlygos darbuotojams. Kauno LEZ teritorija pasirinkta dėl itin patogios savo lokacijos, parengtos infrastruktūros ir patrauklios verslo aplinkos bei ekonominių sąlygų ir lengvatų.

Šiuo metu įmonėje dirba trisdešimt darbuotojų, pusė jų turi aukštąjį techninį išsilavinimą ir didelę patirtį sektoriuje – tai technologai, projektų vadovai, gamybos vadovai, eksploatacijos vadovai, inžinieriai, projektuotojai. Kita dalis kolektyvo – aukštos kvalifikacijos suvirintojai šaltkalviai montuotojai, kurie kokybiškai atlieka modulių gamybos ir surinkimo darbus, būtinus atliekant labai sudėtingus darbus ar sukuriant konkrečiam klientui reikalingą technologiją.

„Mūsų sritis nišinė, todėl rinkoje paruoštų specialistų nėra. Nuolat ieškome talentingų, panašų išsilavinimą turinčių darbuotojų, kurių adaptacija ir mokymai užtrunka nuo pusės iki dvejų metų,“ – pastebi „Biokonos“ atstovai. 

Į naujosios gamyklos ir biurų  pastato statybą numatyta investuoti 1,6 mililjonus eurų. Gamykla statoma su rezervu plėtrai ateityje, o šiuo metu „Biokona“ investuoja į technologijas bei distribucijos plėtrą kitose valstybėse. 

„Kauno LEZ nuo pat įkūrimo tapo gamybinių įmonių namais – ne atsitiktinai būtent gamybininkai sudaro didžiąją dalį pas mus įsikūrusių kompanijų. Dar labiau džiugina tai, kad praktiškai visos jos yra inovatyvūs, aukštą pridėtinę vertę kuriantys ir R&D veiklą vykdantys verslai. Tai atitinka ir Kauno LEZ valdančios bendrovės užsibrėžtus tikslus – suburti šioje teritorijoje stiprią verslo bendruomenę, pritraukiant veržliausias Lietuvos įmones ir pažangius užsienio verslus,“ – sako Kauno LEZ valdančios bendrovės vadovas Vytautas Petružis.

Šiuo metu Kauno LEZ yra pritraukusi 54 užsienio ir Lietuvos kapitalo investuotojus, veikiančius paslaugų ir gamybos sektoriuose, taikančius pažangius technologinius sprendimus bei kuriančius inovatyvius produktus. Nuo pirmojo investuotojo 2005 metais iki šiandien Kauno LEZ teritorijoje sukurta daugiau nei 9 100 darbo vietų, pritraukta daugiau nei 1,35 mlrd. EUR tiesioginių investicijų.

© LAFEZ visos teisės saugomos 2021