Marijampolės LEZ tapo Gamybos inovacijų slėnio klasterio nare

Pradėdami Gamybos inovacijų slėnio projektą jo partneriai bendrovės „Aedilis“, „BaltLed“, „Pažangios inovacijos“, „Prezicika Metrology“ ir „Proftools“ 2020 m. balandžio 27 d. kartu suformavo ir Inovatyvios gamybos klasterį, dar vadinamą Gamybos inovacijų slėnio klasteriu. Klasterio tikslas – apjungti gamybos srityje veikiančias organizacijas ir drauge siekti didinti horizontalią ir vertikalią gamybos pramonės sričių tarpusavio integraciją; per skaitmeninių ir žaliųjų technologijų kūrimą ir diegimą siekti pramonės transformacijos į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų pramonę; didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir eksportą; kurti prielaidas Klasterio narių ir viso šalies gamybos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui.

Kadangi besidominčių Gamybos inovacijų slėnio veikla vis daugėja, Klasterio steigėjai priėmė sprendimą į Klasterį priimti naujus narius. Čia laukiamos visos organizacijos, kurios nori būti gamybos inovacijų ekosistemos dalimi. 

Pirmaisiais naujais Klasterio nariais tapo UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“. Šios įmonės vadovas Simonas Petrulis sako: „Mūsų LEZ dabar suka į aukštesnės pridėtinės vertės investicijas, siejamas su inovatyvių biotechnologijų ir maisto gamybos industrija. Ir mūsų prioritetas ne vien užsienio, bet ir vietos verslai. Todėl mums svarbu būti tam tikrame gamybos inovacijų lyderių klube, pažinti šalies gamybos įmones ir kartu dalyvauti europinėse vertės grandinėse. Tikime, kad drauge su Gamybos inovacijų slėnio komanda ir kitomis Klasterio įmonėmis turėsime ne vieną sėkmingą projektą.“ 

Gamybos inovacijų slėnio klasterį koordinuojančios UAB „Pažangios inovacijos“ direktorius Gintaras Vilda džiaugiasi, kad pirmuoju nauju Klasterio nariu tapo būtent regiono įmonė. „Gamybos inovacijos, ypač skaitmenos srityje, neturi ribų. Simboliška, kad nauju Klasterio nariu tapo Marijampolės bendrovė, kuri pradeda naują veiklos etapą ir turi ambicingus tikslus, susijusius su inovatyvių gamybos įmonių pritraukimu į regioną. Gamybos inovacijų slėnis yra ekosistema bet kur šalyje veikiančios organizacijoms, nes inovatyvios idėjos neturi geografinių apribojimų.“

Klasteris yra įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, jos nariai veikia kartu siekdami padidinti sukuriamą pridėtinę vertę. Sritys, į kurias klasterio dalyviai nukreipia savo veiklą: informacija ir komunikacija, bendradarbiavimas, mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, inovacijos ir technologijos, bendra rinkodara, tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais. Klasterių plėtros tikslai yra didinti konkurencingumą, efektyvinant vertės kūrimo grandinę, nukreipiant veiklas į bendrų produktų kūrimą, eksporto didinimą bei didinti konkurencingumą, kuriant aukštesnės pridėtinės vertės produktus bei įsijungiant į tarptautinius MTEPI tinklus.

© LAFEZ visos teisės saugomos 2021