Nauja finansinė priemonė LEZ, pramonės parkų ir kitų pramoninių teritorijų plėtrai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pasirašė naujos skatinamosios finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ steigimo ir finansavimo sutartį. 

Šiai priemonei įgyvendinti šiemet skiriama 31,05 mln. eurų LR valstybės biudžeto lėšų. Iš viso šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 41,4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Šiomis lėšomis bus finansuojamos investicijos į ekonominės infrastruktūros sukūrimą, tipinės gamybos, pramonės ir mokslo paskirties pastatų statybą ar rekonstrukciją ir įrengimą.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė BNS komentuoja, kad „….priemonė ne tik padidins investicinių projektų skaičių mūsų šalyje, bet ir sudarys sąlygas augti Lietuvos konkurencingumui ir visai šalies ekonomikai“. Savo ruožtu, Lietuvos laisvųjų ekonominių zonų asociacijos prezidentas G. Valuckas akcentuoja, kad „ši priemonė atvers daugiau galimybių ir pasirinkimų tiems investuotojams, kurie ieško greito gamybinių projektų perkėlimo. Dėl sėkmingo pramonės augimo turime didesnę paklausą gamybinio ploto nuomai, todėl ši priemonė Lietuvai suteiks galimybę pritraukti ir įgyvendinti daugiau (dinaminių ir karštųjų) projektų.“

Naujos finansinės priemonės lėšomis finansuojamos tipinių pastatų statybos išlaidos, kurios apima pasirengimą statybai, žemės sklypo sutvarkymą, reikiamos infrastruktūros ir inžinerinių tinklų ir sistemų sklype įrengimą ar sutvarkymą, kitų su pastato statyba tiesiogiai susijusių statybos darbų, techninės priežiūros išlaidas. Priemonėje taip pat numatyta, kad finansuojama ir anksčiau pastatyto pastato, esančio LEZ, pramonės parke ar kitoje pramoninėje teritorijoje, rekonstrukcija.

Tipinės gamybos paskirties pastatais laikomi universalūs pastatai, pritaikyti gamybai ir turintys išvystytą infrastruktūrą. Be to, tokie pastatai yra suprojektuoti standartizuotai gamybai, kartu numačius galimybę plėstis. Manoma, kad ši priemonė bus ypač naudinga investuotojams, kurie Lietuvos laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir pramoninėse teritorijose galės įsikurti iš karto.

Ilgalaikės (iki 15 metų trukmės) ir lengvatinės iki 10 mln. eurų paskolos bus teikiamos LEZ bendrovėms, jų patronuojamosioms įmonėms, pramonės parkų operatoriams (išskyrus fizinius asmenis) ir savivaldybėms.

Naujoji finansinė priemonė bus įgyvendinama tęstinės atrankos būdu, paraiškas priims UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra.

© LAFEZ visos teisės saugomos 2021